ONZG en Covid 19

Medisch pedicure

Iemand die een behandeling voor de ziektekanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. een behandeling metchemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aande nagels en huid van de voeten.Hetdoel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zooptimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid ende gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordtaltijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar top