Over ONZG

Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland

ONZG is een multidisciplinair oncologienetwerk in de regio Zuid-Gelderland. De leden van deze vereniging streven naar het verlenen van kwalitatief goede zorg, waarbij het voor de cliënt inzichtelijk is welke zorg in de regio geboden wordt. Betrokken disciplines en hulpverleners hebben korte lijnen met elkaar en weten de zorg goed op elkaar af te stemmen. Opgestelde kwaliteitseisen per discipline waarborgen de kwaliteit van de geleverde zorg.

Onze Visie

ONZG streeft naar een laagdrempelig netwerk voor de regio Zuid-Gelderland. De regio is onderverdeeld in 9 lokale netwerken. Op deze manier kan de zorg dicht bij de patiënt aangeboden worden. De benodigde disciplines zullen goed vindbaar zijn voor zowel het ziekenhuis, de cliënt, de mantelzorger als de oncologisch hulpverlener.
Om de vindbaarheid en de kwaliteit te waarborgen streven we naar:

  • Een goed werkende website met een herkenbaar logo
  • Vier keer per jaar multidisciplinair overleg per lokaal netwerk
  • Vier keer per jaar een regiobrede paraplu bijeenkomst
  • Een aantal keer per jaar overleg met de ziekenhuizen, Robuust en enkele leden van de vereniging

De website is zo ingedeeld dat de patiënt gemakkelijk de juiste hulpverlener in de buurt kan vinden. De patiënt kan eventuele vragen of aanmeldingen mailen. Er is een overzichtelijke kaart aanwezig van de regio met duidelijke informatie van de disciplines en hulpverleners die lid zijn. Er wordt heldere informatie gegeven over de behandelingen die geboden kunnen worden. 
De leden weten elkaar te vinden, ze zijn op de hoogte van elkaars vakgebied, kunnen beoordelen wanneer een cliënt doorverwezen dient te worden naar een collega en de korte lijnen zorgen ervoor dat er snel overlegd kan worden.

Scroll naar top