Coach

Wat doet een coach bij kanker?

Veel mensen hebben het gevoel dat ze geleefd worden in de periode voor tijdens of net na de behandelingen. De ziekte kan verschillende levensvragen oproepen die gaan over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Maar ook over vermoeidheid,angst, onzekerheid of toekomst. Het bespreken van deze vragen met de coach kan tot inzichten leiden, dit kan helpen om op een andere manier in het leven te staan.

Vergoedingen voor Coaching

Via de zorgverzekeraar
Eventuele vergoeding voor coachingsgesprekken valt onder de aanvullende verzekering. Niet alle verzekeringsmaatschappijen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Je kunt hiervoor het beste de polisvoorwaarden bekijken of contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Via de belasting voor particulieren
De kosten voor een coachingstraject kun je als particulier inclusief de BTW (21%) aftrekken van de belasting onder de noemer scholingskosten. Tenminste als het doel ervan het verkrijgen van een (nieuwe) baan is of als leertraject gericht op je functioneren. Meer informatie kun je opvragen bij de Belastingdienst.

Via de belasting voor ondernemers
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar van de belasting als bedrijfskosten binnen de inkomstenbelasting en de BTW is terug te vorderen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst en/of je accountant kunnen je hier alles over vertellen.

Via de Arbodienst van je bedrijf
Ben je aan het herstellen van een burn-out of een andere ziekte? Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
Ook onder het kopje “scholing” kan vergoeding mogelijk zijn. We raden je aan om contact op te nemen met je bedrijfsarts en/of werkgever om de mogelijkheden te onderzoeken.

Via het UWV of PGB (Persoonsgebonden Budget)
Heb je op dit moment geen werk en ontvang je een uitkering vanuit uitkeringsinstantie UWV? Het UWV heeft beschikbare financiële middelen om herstel en re-integratie te bevorderen. Een coachtraject helpt jou erachter te komen waar je echt blij van wordt en dat is een belangrijke basis om uitval te voorkomen in de toekomst en snel weer aan het werk te kunnen gaan.

Bron: Coach Circle

Scroll naar boven