Oncologisch Voetzorgverlener

Wanneer u te maken krijgt met de ziekte kanker en hier de nodige behandelingen voor ondergaat, kan u te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en de huid van de voeten. Het is van groot belang om de conditie van de voeten zo goed mogelijk te houden om verdere complicaties aan de voeten te voorkomen.

Wat kan een Oncologisch Voetzorgverlener voor u betekenen?
Voordat u het behandeltraject in gaat, kan een Oncologisch Voetzorgverlener de voeten preventief screenen. Bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen, zoals mogelijke wondjes, schimmelinfecties, drukplekken of nagelaandoeningen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling.
De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een Oncologisch Voetzorgverlener kan hierin een belangrijke rol vervullen.
Een OVV-behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingegroeide nagels en het repareren van gespleten nagels
Aangezien het voor u als cliënt van groot belang is om de voeten zo goed mogelijk te houden, kan in afstemming met het oncologisch behandelteam de voetzorg gedurende het behandeltraject plaatsvinden. Voor deze vorm van voetzorg is altijd een verwijzing nodig van het oncologisch team.

Vergoedingen
Tot op heden worden de voetbehandelingen niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
De kosten van de voetzorg verschillen per praktijk.

Kosten
Iedere praktijk heeft zijn eigen kostenindicatie.


Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar boven