Inloophuis Marikenhuis

Inloophuis voor iedereen die te maken heeft met kanker

Marikenhuis bewijst: informele zorg helpt!

Kanker heb je niet alleen, kanker draag je samen. Dat is de filosofie van het Nijmeegse Marikenhuis, een ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Hier kunnen dus niet alleen patiënten met hun verhaal terecht, maar ook hun naasten en nabestaanden. Zij komen er voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en voor activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Alle activiteiten binnen het Marikenhuis worden uitgevoerd door de meer dan 80 professioneel opgeleide vrijwilligers. 

Wiebij het Marikenhuis naar binnen loopt, wordt opgevangen door eengastvrouw of gastheer. Dat zijn allemaal vrijwilligers die eenintensieve training hebben gehad om iedereen zo goed mogelijk tekunnen helpen. Ook zijn er inloopspreekuren met diverse thema’s,bijv. Werk & Kanker of het 1-op-1 wandelgesprek; er wordenoudercontactavonden georganiseerd en bijeenkomsten voor diverselotgenotengroepen – patiënten, naasten en nabestaanden. Nieuw is hetspreekuur Coachingbij kanker,individuele gesprekken met gasten die op zoek zijn naar een nieuwebalans in hun leven.

Naastalle andere activiteiten organiseert het Marikenhuis maandelijkseinformatiebijeenkomsten over kankergerelateerde onderwerpen. HetMarikenhuis werkt daarbij nauw samen met alle regionale organisatiesop het gebied van zorg en welzijn: huisartsen, ziekenhuizen(Radboudumc en CWZ), gemeentelijke instellingen en psychologen.Uiteraard zijn er nauwe banden met het Oncologie NetwerkZuid-Gelderland (ONZG).

HetMarikenhuis speelt ook een rol bij het medisch onderwijs,bijvoorbeeld als groepen studenten Geneeskunde en Biomedischewetenschappen op studiebezoek komen in het Marikenhuis. Daar zien zewat het Marikenhuis kan doen voor iedereen die te maken krijgt metkanker. Maar ze gaan ook zelf aan de slag, op zoek naar hetantwoord op de vraag wat ze van deze ontwikkeling vinden en hoe zij,als aanstaande zorgprofessional, de rol van de medische wereld zienin de psychosociale ondersteuning van de mens geraakt door kanker.

Sindsde opening in juni 2015 bezochten meer dan 7000 gasten hetMarikenhuis.HetMarikenhuis heeft daarbij een duidelijk regionale functie, zestigprocent komt uit Nijmegen zelf, veertig procent uit de omliggendeplaatsen. HetMarikenhuis wil fungeren als knooppunt om zorgverleners en hunvoorzieningen met elkaar te verbinden. Het richt zich primair op debehoeften vanuit de psychische en sociale dimensies, waarbij eenstrikte scheiding gemaakt wordt tussen de professionele zorg en debasis psychosociale begeleiding vanuit het Marikenhuis

Voor meer informatie over het Marikenhuis en aangeboden activiteiten gaat u naar www.marikenhuis.nl


MARIKENHUIS

Slotemaker de Bruïneweg 163
6532 AC Nijmegen
T 024 – 3031522 | 06 – 06 12 53 92 03

Openingstijden Marikenhuis:
Maandag | 13:00 – 16:00 uur
Dinsdag | 09:30  – 16:00 uur
Woensdag | 09:30  – 16:00 uur
Donderdag | 09.30 – 16:00 uur 

info@marikenhuis.nl | www.marikenhuis.nl

Twitter.com/Marikenhuis
Facebook.com/Marikenhuis
Linkedin.com/company/Marikenhuis

Scroll naar top