Ergotherapie

Veel mensen met kanker die daarvoor een behandeltraject doorlopen of doorlopen hebben, ervaren problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Pijn, vermoeidheid, conditieverlies, bewegingsbeperkingen, emoties en bijvoorbeeld geheugenverlies hebben een grote impact op het dagelijks leven. Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging, mobiliteit, zorgen voor het gezin, werk, huishouden en hobby’s kunnen hierdoor moeilijk worden. In alle fases van deze ziekte kan ergotherapie helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren, zowel voor uzelf als voor uw naasten. In bepaalde situaties zijn concrete oplossingen mogelijk, op andere momenten zal ergotherapie vooral gericht zijn op het bereiken van zoveel mogelijk comfort en kwaliteit van leven.

Wat kunt u van de ergotherapeut verwachten?
Ergotherapie is erop gericht dat u zo zelfstandig mogelijk, comfortabel en tevreden de dag kunt invullen. Denk daarbij aan: energieverdeling gedurende de dag en week, het kunnen uitvoeren van persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, hobby’s, het vinden van een comfortabele zit- en lighouding, advies bij decubitus of preventie ervan, vervoer, aanpassingen in de woning en advisering van de mantelzorger(s). De ergotherapeut kan samen met u bekijken of u uw activiteiten op een andere manier kunt uitvoeren, bv minder lang of in een andere volgorde.
Tevens advies over het inzetten/aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen.

Persoonlijk advies
Tijdens een persoonlijk intakegesprek met u (en uw mantelzorger) wordt uw persoonlijke situatie en hulpvragen in kaart gebracht; welke beperkingen zijn er, waar liggen uw interesses en behoeftes, welke vaardigheden of activiteiten wilt u graag (weer) uitvoeren. Samen met u wordt er bekeken wat mogelijk en haalbaar is in uw situatie.

Vergoeding:
Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed. Op uw basisverzekering zit een verplicht eigen risico waar het mee verrekend wordt. Vanuit uw aanvullende verzekering zijn soms meer uren in te zetten. Ergotherapie is direct toegankelijk. Een verwijzing van uw arts kan prettig zijn, zodat de bijdrage aan een multidisciplinaire behandeling  duidelijker is. Met een adviesverslag van de ergotherapeut, worden ook verschillende hulpmiddelen door uw zorgverzekeraar of de gemeente vergoed.

Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar boven