Herstel en Balans

Herstel en Balans Nijmegen

Herstel en Balans Nijmegen verzorgt een (na)zorg programma voor mensen die na een periode van ziekte en behandeling na kanker een nieuw evenwicht willen vinden op verschillende levensgebieden. Dit kan zowel in individuele gesprekken als in groepsverband. Tevens begeleidt Herstel en Balans ook in arbeidsintegratietrajecten.

Inhoud van het groeps nazorg programma Herstel en Balans

Het programma bestaat uit eenmaal per week gespreksbijeenkomsten en eenmaal per week een beweegprogramma. Dit is verspreid over een periode van 10 weken.

De gespreksbijeenkomsten worden gegeven onder leiding van twee oncologisch medisch maatschappelijk werkers. Thema’s zijn onder andere:

  • Vermoeidheid
  • Verwerking
  • Omgaan met spanningen en angst
  • Gevolgen van kanker
  • Relaties
  • Terugkeer naar werk

Het programma heeft tot doel het psychosociaal functioneren te verbeteren na de diagnose en behandeling van kanker en de sociale en maatschappelijke reïntegratie te bevorderen.

Fysieke trainingen

Het fysieke programma onderdeel helpt u o.a. om uw kracht en conditie te verbeteren en om weer plezier en vertrouwen in het lichaam te krijgen. In deze 10 weken krijgt u verschillende groepssport en spel activiteiten. U neemt deel op uw eigen niveau onder leiding van een oncologische fysiotherapeut.

Voor deelname vindt er een intake plaats, Dit is een individueel gesprek en een sporttest, waarbij we uw persoonlijke situatie in kaart brengen en uw doelen formuleren.

Arbeidsintegratie

Herstel&Balans kan ook begeleiding verzorgen voor mensen met kanker in hun terugkeer naar werk, zowel naar eigen werk of naar een andere werkomgeving. Dit gebeurt altijd in samenspraak en in goed overleg tussen medewerker, werkgever en arbo-arts, c.q. re-integratiebedrijf. Doel is een zo duurzaam mogelijke terugkeer naar (eigen) werk.

Op de website www.herstelenbalansnijmegen.nl kunt u meer informatie vinden.  Herstel en Balans Nijmegen is een maatschap zonder winstoogmerk.

Scroll naar boven