ONZG en Covid 19

Oncologiefysiotherapie

Fysiotherapieis mogelijk in verschillende fases van de behandeling van kanker, ook wanneerblijkt dat genezing niet meer mogelijk is, in de palliatieve of terminale fase.De behandeling start met een intake en onderzoek waarbij de hulpvraag en deproblemen wordt geïnventariseerd. Vervolgens wordt er een gerichte behandelinggestart en regelmatig geëvalueerd.

Fysiotherapiein de behandelfase
In de behandelfase liggen de doelen op het onderhouden van vaardigheden, zoalskracht en conditie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat trainen tijdensde chemotherapie, onder begeleiding van een fysiotherapeut, een positieveinvloed heeft op de uitwerking hiervan. Mensen kunnen de chemotherapie beterverdragen en de doseringen hoeven minder vaak bijgesteld te worden.

Fysiotherapiein de herstelfase
Ook na de medische behandeling kan een fysiotherapeut helpen met het verlichtenvan de bijwerkingen en verbeteren van de belastbaarheid. Dit kan op velemanieren. Hierbij kunt u denken aan:

Beperkenvan conditieverlies en het opbouwen van kracht en uithoudingsvermogen, door(thuis)oefeningen en trainingen in een fitnessruimte.

 Adviesen mobilisaties bij stijfheid van spieren en gewrichten, bijvoorbeeld stijfheidvan de schouder na borstkanker.

Adviesen begeleiding bij zelfstandig trainen voor het hervatten van bijvoorbeeld werken sport.

Hulpen advies bij vermoeidheid, pijn, benauwdheid, lymfoedeem, huidverandering,littekenproblematiek en spanningsklachten.

Signalerenvan psychische of sociale problemen.

Optimaliserenvan de kwaliteit van leven in de palliatieve of terminale fase, indien nodigaan huis.

Ondersteuningbij werkhervatting.

Fysiotherapiein de palliatieve fase
In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nogaanwezige vaardigheden.

Fysiotherapiein de terminale fase
In de terminale fase zijn de doelen vooral gericht op het comfort bij steedsverder afnemende vaardigheden.

Vergoedingen
Wanneer er sprake is van een operatie ofbestraling is er sprake van een chronische indicatie en wordt fysiotherapieover het algemeen voor één of twee jaar vanuit de basisverzekering vergoed. Deexacte vergoeding is per indicatie en per persoon verschillend. Raadpleeg voorafde polis of neem contact op met een fysiotherapeut.

Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar top