Podotherapie

Een podotherapeut behandeld pijnklachtenof huid gerelateerde problemen aan de voet of het onderbeen die ontstaan alsgevolg van de behandeling van kanker. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht wordenaan gevoelsstoornissen, zoals een tintelingen en prikkelingen in de huid ofjuist een doof gevoel ook wel neuropathie genoemd. Daarnaast kan de huid maarook de nagel in structuur veranderen waardoor er in sommige gevallen incombinatie met neuropathie een verhoogde kans kan bestaan op het ontstaan vanwonden.

De podotherapeut zal de voetgezondheid inkaart brengen en daarbij een behandelplan ontwerpen. Preventieve adviezen tenaanzien van voetverzorging en het dragen van adequaat schoeisel zullen hierinaanbod komen.

Tevens zal er afstemming zijn met demedisch pedicure voor het uitvoeren van de voetzorg.

Vergoeding:

De podotherapeut valt onder de aanvullende verzekering. Het is dus afhankelijk van de verzekering van de cliënt of behandelingen vergoed gaan worden.

Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar boven