Oncologisch Medisch Maatschappelijk werk

Een oncologisch medisch maatschappelijk werker (oMMW) biedt psychosociale begeleiding aan mensen met kanker, maar ook aan de partner, het gezin en andere betrokkenen, zowel in de curatieve, palliatieve, als in de terminale fase.

De diagnose kanker, de behandeling en opname in het ziekenhuis roept vaak onzekerheden, angst, verdriet, spanningen en vragen op, zowel bij de patiënt, partner en bij de kinderen; oMMW geeft begeleiding bij omgaan met vermoeidheid, angst, regieverlies en andere veranderingen die mensen met kanker doormaken. Ook biedt oMMW ondersteuning bij  praktische vragen, zoals vragen rondom werk en werkhervatting, studie, woonvoorziening, hulpmiddelen, vervoer of aanvragen van huishoudelijke zorg. De psychosociale begeleiding vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. Een oMMW heeft  een brede kennis van de sociale kaart en legt contacten en werkt samen met of verwijst naar, andere instanties of eerstelijns voorzieningen.

Binnen het ONZG verzorgt de verbonden oMMW een nazorg groepsprogramma; Herstel en Balans Nijmegen. Het Herstel&Balans (na)zorg programma begeleidt deelnemers om na een intensieve periode van behandeling, een nieuwe balans te vinden op verschillende leefgebieden. Dit om uw kwaliteit van leven te verbeteren. Alle oMMWers, opgenomen in het bestand van ONZG, zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en voldoen aan de kwaliteitseisen van de NVPO. De NVPO is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie.

Vergoeding

oMMW werkzaam in het ziekenhuis wordt vergoed via de basisverzekering.
Of de zorg vergoed wordt buiten het ziekenhuis, hangt af van de zorgverlener en van uw zorgverzekering. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar of u de kosten vergoed krijgt.

Bekostiging vindt veelal plaats door werkgevers, (arbeidsongeschiktheid)verzekeraars, sponsors of door de deelnemers zelf.

Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar boven