Wijkverpleging

De zorg voor mensen met kanker vindt steeds meer thuis plaats, de plaats waar mensen geconfronteerd worden met de gevolgen van kanker. De wijkverpleegkundige kan hulp bieden in de periode van ziekte en herstel. Maar ook in de periode wanneer duidelijk is dat behandeling niet meer mogelijk is tot aan de zorg in de laatste levensfase.

De wijkverpleegkundige kan zonder verwijzing en kosten telefonisch benaderd worden. In een gesprek thuis (eventueel met familie/naasten) wordt besproken welke zorg gewenst en passend is. Naar gelang de behoefte kan er meerdere keren per dag zorg worden verleend en kan het palliatieve team de wijkverpleegkundige ondersteunen. De mogelijkheid voor hulp bij inzet nachtzorg of 24 uurs zorg kan ook besproken worden.

Wijkverpleegkundige verpleegd, verzorgd, ondersteund en begeleid bij:

• medicijnen ( o.a.: aanreiken / toedienen, monitoring van werking en bijwerking)
• persoonlijke verzorging (o.a.: hulp bij wassen en aankleden)
• psycho sociale ondersteuning in het proces (o.a.: angst, boosheid, verdriet, en zingeving)
• zorg in de laatste levensfase (gericht op comfort en in samenwerking met de huisarts)
• wondzorg, huidzorg en katheterzorg
• monitoren van de klachten en symptomen van de ziekte en van de behandeling (o.a.: pijn, benauwdheid, vermoeidheid, misselijkheid en uitval en beperking)
• praktische ondersteuning bij beperkingen door inzet van andere disciplines (fysiotherapie, ergotherapeut, inzet van hulpmiddelen (toiletstoel, hoog-laagbed) en huishoudelijke hulp)
• mantelzorgondersteuning en voorkomen van overbelasting.

Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar boven