Logopedie

Het werk van de logopedist is er op gericht mondfuncties zoals eten en drinken met daarbij het kauwen en slikken, én de communicatie zooptimaal mogelijk te laten verlopen. In geval van (herstel na) kanker in hethoofd- en halsgebied kan het zijn dat er op een aangepaste manier gesprokenmoet worden of dat er met aanpassing gegeten of gedronken moet worden. In hetlaatste geval is er aandacht voor veilig slikken.

In geval van verhoogde spanning in kaak- of keelgebied kan Manuele Facilitatie van de Larynx of kaken toegepast worden. Dit is een soortmassage om meer balans in spieractiviteit te krijgen in het gebied van het strottenhoofd, mondbodem en kaken.

Bij gehoorproblemen in relatie tot kanker wordt u getraindin het spraakafzien, zodat het communiceren met uw omgeving zo goed mogelijkgaat. Als spreken helemaal niet meer gaat, wordt er gezocht naar eenalternatief communicatiemiddel of naar ondersteunde communicatie.

Er wordt samen met de cliënt en eventuele andere zorgverleners gekeken naar de mogelijkheden die er (nog) zijn en behoeften en wensen van de hulpvrager.

Vergoeding: Logopedische therapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen. Logopedie heeft met alle zorgverzekeraars een contract en declareert daarom rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien een logopedist zonder contract werkt, kunt u zelf de nota indienen bij uw zorgverzekering.

Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar boven