Diëtetiek

Voeding speelteen belangrijke rol in het ziekteproces van kanker, zowel ter voorkomingvan, als tijdens en na de behandeling van kanker. Voeding kan helpen uwvoedingstoestand te bevorderen, achteruitgang van conditie/spierkracht tebeperken en zo de kwaliteit van leven te behouden of bevorderen. De oncologiediëtist heeft een 4-jarige opleiding Voeding & Diëtetiek afgerond en eenaanvullende opleiding tot oncologie diëtist. Dé aangewezen persoon om uwvragen over voeding in relatie tot ziekte te beantwoorden. 

Wat kan een gespecialiseerde diëtist voor u betekenen?

De oncologie diëtist beantwoord uw vragen en geeft u praktisch advies, met een wetenschappelijke onderbouwing. Ze kan u helpen bij onderstaande (voedingsgerelateerde) problemen:

  • Gewichtstoename/-afname
  • Smaak-en reukveranderingen
  • Misselijkheiden braken
  • Vermoeidheid
  • Verstopping/Diarree
  • Drogemond
  • Pijnlijkemond, keel of slokdarm
  • Verminderingvan eetlust
  • Vragenover het wél of juist niet eten van voedingsmiddelen
  • Vragenover supplement gebruik 

De diëtist geeft advies op maat, rekening houdend met voedingsgerelateerde klachten, doelen en wensen. Hierna volgen vervolgconsulten waarbij het verloop geëvalueerd en eventueel aangepast zal worden. Indien dit nodig is, kan de diëtist aanvullende drink- of sondevoeding voorschrijven.

Vergoedingen
De zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering ten minste drie uur dieetadvisering per jaar. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren. U kunt hiervoor het beste uw polisvoorwaarden bekijken of navraag doen bij uw zorgverzekeraar.

Voor het kiezen van de juiste zorg bij u in de buurt kijkt u op onze zorgkaart!

Scroll naar boven